Onze Visie

We streven naar een wereld waarin mensen zich beter gaan voelen door in contact te komen met hun onbewuste mechanismen. We geloven in hypnotherapie als methode en instrument bij psychosociale begeleiding. We stimuleren daarmee het zelf invloed hebben op deze mechanismen.

We geloven in hypnotherapie als methode en instrument bij psychosociale begeleiding. We stimuleren daarmee het zelf invloed hebben op deze mechanismen.

Hiervoor is een krachtige en inspirerende omgeving nodig van professionele hypnotherapeuten die dit uitdragen en realiseren.

Onze Missie

Onze missie is tweeledig:

 • belangenbehartiging van onze leden
 • kwalitatief goede hypnotherapie toegankelijk maken voor een ieder die daaraan behoefte heeft.

Onze Strategie

NBVH geeft dit inhoud door:

 • actief de bekendheid van de mogelijkheden van hypnotherapie te vergroten bij (potentiële) cliënten, betrokkenen in de zorg en het publieke debat
 • het faciliteren van mogelijkheden tot verdere professionalisering
 • het bieden en bewaken van kwaliteitskaders voor onze zorgverlening
 • stimuleren van samenwerking, communicatie en interdisciplinair werken
 • het stimuleren van verantwoord ondernemerschap
 • het bundelen van krachten in- en extern die onze missie kunnen helpen realiseren
 • te handelen volgens onze kernwaarden
 • een cultuur te scheppen waarin alle leden de mogelijkheid hebben bovenstaande zaken te helpen realiseren.

Onze Kernwaarden

Wij hechten aan waarden, want dat maakt ons tot wie we zijn, individueel en collectief, als organisatie. Deze waarden gelden zowel naar onze cliënten als voor de wijze waarop wij als professional met elkaar omgaan binnen en buiten de NBVH.

Deze waarden zijn:

 • Aandacht
 • Gedrevenheid en bevlogenheid
 • Professionaliteit
 • Respect
 • Toegankelijkheid