Informatie over het bestuur van de NBVH

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Functie
Naam
Telefoonnummer
Voorzitter
Joyce Sauter e-mail
0318 – 63 13 71
Secretaris
Barbara Oosterwaal e-mail
030 – 22 87 081
Penningmeester
Vacature
Bestuurslid
Anne Cox e-mail
023 – 52 62 262
Bestuurslid
Bernard Ligtenberg e-mail
035 – 53 16 849
Bestuurslid
Vacature

 

Voorlichter: Ingrid Mehrtens, e-mail tel. 035 697 03 75

 

Secretariaat:
Newtonlaan 51
3584 BP Utrecht
tel: 085 – 90 22 837
fax: 085 – 90 22 869

Bijzondere lidmaatschappen

Erelid
Erelid
Erelid
Lid van verdienste
Lid van verdienste
Erelid
Erelid
Erelid
Erelid
Erelid
Lid van verdienste
Lid van verdienste
Lid van verdienste
Lid van verdienste
Kees Reijn
Bram de Wolf
Ingrid Mehrtens
Georg Clemens Klapwijk
Nicole van Rooy
Jan Heijnen
Rik Hollestein
Joop Landtman
Joop Moen
Jan Sterkman
Jessica Fun – Albarda
Leo van Kooij
Aat Monteny
Peter Wahrendorf
(praktiserend)
(praktiserend)
(praktiserend)
(praktiserend)
(praktiserend)
(niet praktiserend)
(niet praktiserend)
(niet praktiserend)
(niet praktiserend)
(niet praktiserend)
(niet praktiserend)
(niet praktiserend)
(niet praktiserend)
(niet praktiserend)