Informatie over het bestuur van de NBVH

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Functie
Naam
Telefoonnummer
Voorzitter
Vivian Heijman-Klintfort
e-mail
06-22200679
Secretaris
Barbara Oosterwaal e-mail
06-24903381
Penningmeester
Elly van der Wardt  e-mail
06-17992056
Bestuurslid
Paula Schoorl e-mail
06-20341963
Bestuurslid
Louise Wigchert e-mail 06-11119267
Bestuurslid
Leonie Looijen-Vogelaar e-mail 06-53728167

Voorlichter: Ingrid Mehrtens, e-mail tel. 035 697 03 75

 

Secretariaat:
Newtonlaan 51
3584 BP Utrecht
tel: 085 – 90 22 837
fax: 085 – 90 22 869

 

Bijzondere lidmaatschappen

Erevoorzitter: Joyce Sauter

Ereleden

Leden van verdienste

Naam status
Kees Reijn praktiserend
Ingrid Mehrtens praktiserend
Jos Olgers niet praktiserend
Anne Cox praktiserend
Jan Heijnen niet praktiserend
Rik Hollestein niet praktiserend
Bram de Wolf niet praktiserend
Jan Sterkman niet praktiserend
Naam status
Nicole van Rooy praktiserend
Bernard Ligtenberg praktiserend
Jessica Fun – Albarda niet praktiserend
Leo van Kooij niet praktiserend
Aat Monteny niet praktiserend
Peter Wahrendorf niet praktiserend
Georg C. Klapwijk niet praktiserend