Vanaf 1 januari 2017 is een CPION / SNRO-geaccrediteerde opleiding Psychosociale Basiskennis (PsBK) verplicht gesteld voor therapeuten die voor vergoeding door verzekeraars in aanmerking willen komen.Dit zijn opleidingen die voldoen aan de zogenaamde PLATO-eisen, vastgesteld door de Universiteit Leiden.

Therapeuten die een vooropleiding gevolgd hebben die voorkomt in de zogenaamde beslisboom, hebben  hiervoor vrijstelling.  Het betreft hier opleidingen als Psychologie, MWD, SPH en dergelijke. Aanstaande therapeuten die nu met hun beroepsopleiding bezig zijn, zullen in veel gevallen voldoen aan de PsBK-eis zo gauw ze hun diploma behaald hebben. Vraag dat na bij je opleidingsinstituut.

Vanaf 1 januari 2017 worden op de website twee registers geplaatst: een register met therapeuten die vergoed worden, en een tweede register van therapeuten die niet vergoed zullen worden. Dit tweede register is alleen voor therapeuten die per 1 januari 2016 al lid waren en niet aan de eisen voldoen.

Als je je aanmeldt als nieuw lid in 2016, moet je vrijstelling hebben of PsBK gedaan hebben,  of met de opleiding bezig zijn. Als dit niet het geval is, kun je helaas geen lid worden van de NBVH.

Voor de actuele lijst van geaccrediteerde PsBK-aanbieders kijk je op de website van CPION.