Lid worden FAQ2018-04-05T18:46:44+02:00
Wat kost het lidmaatschap van de NBVH?2018-03-22T19:13:03+01:00

Klik hier voor meer informatie.

Wat biedt de NBVH haar leden?2018-02-20T13:31:46+01:00

De vereniging heeft een kwaliteitsimago opgebouwd dat zorgvuldig bewaakt wordt. De NBVH wordt door de meeste verzekeraars erkend en de leden krijgen hun sessies deels vergoed, omdat zij weten dat de kwaliteit bewaakt wordt middels licenties en visitaties.

De vereniging zorgt ervoor dat alle wijzigingen in de wet en bij de verzekeraars met uitleg gemeld worden aan de leden middels de nieuwsbrief en de website. Om op de hoogte te zijn en mee te praten en te denken, hebben we zitting in de Divisie Psychosociaal van koepelvereniging RBCZ.

In 2015 hebben wij een enquête gehouden onder onze leden om te inventariseren waarom men lid is. (Dit is overigens voordat lidmaatschap van een beroepsvereniging verplicht werd gesteld door de WKKGZ).

Er was een grote respons: bijna de helft van de leden heeft de enquête ingevuld. Men kon meerdere redenen aangeven:

 • de vergoeding door verzekeraars (82%)
 • kwaliteitskeurmerk (80%)
 • contact met vakgenoten – intervisie – (61%)
 • belangenbehartiging in het complementaire veld (68%)
 • abonnement op ons vakblad Teth (29%)

Na de enquête zijn er nog extra pluspunten bijgekomen:

 • Er een nieuwe website gekomen. Heel belangrijk is natuurlijk dat wij goed vindbaar zijn op internet: ieder therapeutlid heeft zijn eigen praktijkpagina. Je kunt zoeken op naam, regio en klacht, en daar wordt veel gebruik van gemaakt.
 • Onze leden zijn vrijgesteld van BTW voor individuele sessies hypnotherapie (mits zij ook lid zijn van RBCZ)
Welke verplichtingen heeft een therapeutlid?2018-02-19T16:56:51+01:00

Je kunt onder het kopje ‘licentie’ kijken wat er van je verwacht wordt om aan de eisen voor herregistratie te voldoen:

 • jaaropgave invullen
 • supervisie (eerste twee jaar)
 • visitatie (na 6 maanden)
 • intervisie
 • bijscholing (als je recent bent afgestudeerd, pas vanaf het tweede jaar).
Welke beroepskosten heb je?2018-02-19T16:36:36+01:00

De kosten voor 2018 zijn ongeveer:

lidmaatschap van de NBVH (inclusief visitatie):  € 335
lidmaatschap RBCZ  € 70
lidmaatschap SCAG (collectief)  € 48
VOG (4 jaar geldig)  € 34
beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) ca.  € 110

Als je lid wordt, komt hier een eenmalig inschrijfgeld bij van € 150. Hiervoor krijg je een muurschild en folders.

NBVH en RBCZ2018-02-19T16:37:53+01:00

RBCZ is een koepelvereniging voor het complementaire veld (CAM).

Een aantal grote verzekeraars onderhandelt niet meer met beroepsverenigingen, maar alleen nog met de koepel. Daarom is de NBVH aangesloten bij RBCZ, en neemt daar deel aan het overleg van de divisie Psychosociaal. Twee bestuursleden zijn afgevaardigd naar dit overleg.

Een aantal zaken wordt door RBCZ voorbereid of geregeld voor alle beroepsverenigingen. Een voorbeeld hiervan is visitatie: de benodigde documenten en de opleiding tot visiteur zijn geregeld door RBCZ. De beroepsverenigingen voeren dit beleid vervolgens uit.

RBCZ heeft namens de beroepsverenigingen onderhandeld over vrijstelling van BTW voor individuele consulten hypnotherapie. Dat is gelukt!

Een heel recent voorbeeld is de handhaving van de wet AVG: RBCZ heeft een stappenplan gemaakt voor de leden om op een goede en goedkope manier aan de eisen te gaan voldoen.

Verder heeft RBCZ een tuchtraad, de TCZ. Zo zijn de leden verzekerd van toegang tot tuchtrecht.

Welke beroepsvereniging moet je kiezen?2018-02-20T13:17:53+01:00

Als je een gedegen opleiding gevolgd hebt waarin hypnotherapie een belangrijk onderdeel was, ligt het voor de hand om een beroepsvereniging te kiezen die daarbij aansluit.

Als je vergoed wilt worden door de (meeste) verzekeraars, moet je lid zijn van een beroepsvereniging die door de verzekeraars erkend wordt. Dat zijn in dit vakgebied de NVvH en de NBVH. De NVvH biedt alleen toegang aan hypnotherapeuten die BIG-geregistreerd zijn.

Andere beroepsverenigingen (specifiek) voor hypnotherapie worden niet erkend door de verzekeraars omdat de vereiste vooropleiding niet aan minimale eisen voldoet (zoals aantallen contacturen, leertherapie, intervisie en supervisie).

 

Supervisie2018-02-19T13:47:05+01:00

Ieder nieuw lid begint als Kandidaat-registertherapeut (met dezelfde rechten en plichten als een Therapeutlid). Daarbij komt dat voor Kandidaat-registertherapeuten supervisie gedurende de eerste twee jaren van het lidmaatschap (in totaal 8 contactmomenten) verplicht is. Indien nodig kan de supervisor hiervan afwijken, en oordelen dat minder of juist meer sessies nodig zijn.

Visitatie2018-02-19T16:39:31+01:00

Elk lid krijgt eens in de vijf jaar bezoek van een team visiteurs. Als je lid wordt van de NBVH, komt er na een maand of zes zo’n team om te kijken of alles op orde is, en om je tips te geven indien nodig. Zo word je op een laagdrempelige manier ondersteund om de puntjes op de ‘i’ te zetten wat betreft voorzieningen, veiligheid, administratie, et cetera.

Visiteurs die nieuwe leden bezoeken, zijn zelf lid van de NBVH en kunnen dus inhoudelijk met je praten.

Intervisie2018-02-19T13:38:55+01:00

Het bijwonen van minimaal 10 uur intervisie per jaar is voor alle therapeuten verplicht. Je kunt eenvoudig een intervisiegroep in jouw woon-/werkomgeving vinden als je eenmaal lid bent; er zijn meer dan 100 groepen.

Bijscholing2020-05-05T18:29:20+02:00

Als therapeut-lid ben je verplicht tot het volgen van bijscholing. Gemiddeld dien je op jaarbasis 21 punten (= 7 dagdelen) aan bijscholing te hebben gevolgd, met een minimum van 6 punten per jaar. Er wordt gewerkt met vaste blokken van driejaarlijkse periodes (63 punten). Sinds 2019 is nascholing PsBK (Psychosociale BasisKennis) een verplichting. In de driejaarlijkse periode moeten 18 PsBK-punten behaald moeten worden.

Bijscholingen moeten geaccrediteerd zijn door de NBVH. Je kunt ook zelf bijscholingspunten aanvragen.

In de vrije ruimte is plaats voor 3 dagen per blok.

Als je recent de opleiding hebt gevolgd en bent afgestudeerd, krijg je vrijstelling voor het eerste jaar.

Licentie2018-02-19T11:06:59+01:00

Als therapeutlid ontvang je elk jaar een nieuwe licentie. Deze loopt van 1 mei tot en met 30 april.

Om te bepalen of je recht hebt op een nieuwe licentie, vul je elk jaar in januari je Jaaropgave in. Hierin geef je o.a. aan welke bijscholingen en intervisie je gedaan hebt.

Inschrijven bij RBCZ2018-02-19T11:01:05+01:00

Als therapeut-lid van de NBVH ben je verplicht om je in te schrijven bij de koepelorganisatie RBCZ. Na inschrijving ben je geregistreerd als beroepsbeoefenaar complementaire zorg op HBO-niveau en ben je verzekerd van onafhankelijk tuchtrecht (TCZ).

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)2018-02-19T10:35:05+01:00

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is verplicht voor alle leden.

De NBVH heeft afspraken gemaakt met Meeùs en Balens, maar je bent vrij om elders een BAV af te sluiten. Het is noodzakelijk dat de kosten van een eventuele klacht bij de SCAG zijn gedekt; bij de verzekeringen van Meeùs en Balens is dit sowieso het geval.

Hoe word je hypnotherapeut?2019-10-07T16:32:21+02:00

Je kunt contact opnemen met een van onze beroepsopleiders.

De opleidingen op HBO-niveau duren minimaal drie jaar. Psychosociale Basiskennis maakt deel uit van de opleiding.