Op deze pagina vind je het inschrijfformulier om kenbaar te maken dat je lid wilt worden. Als je dat invult en verzendt nemen wij je aanvraag in behandeling. Je bent dan niet meteen lid. Je gaat de eigenlijke procedure pas in nadat je de formulieren, de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en alle relevante bewijsstukken hebt ingestuurd die nodig zijn voor de aanmeldingsprocedure. Meer informatie hierover ontvang je na inzending van onderstaand formulier.


Aanmeldformulier

Privacyverklaring: De NBVH gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wij hebben je gegevens nodig voor het verwerken van de aanvraag. Indien de aanvraag  wordt afgewezen, worden de gegevens gewist. Je kunt ook zelf verzoeken om het wissen van de  gegevens via info@nbvh.nl.”