Naam therapeut: Rob Kelder
NBVH Lidnummer:
AGB praktijk: 90015442
AGB therapeut: 90036747
Overige licenties: JVATN 07091
Vergoeding door aanvullende ziektekosten- verzekering: Ja, (deels) vergoed door meeste verzekeraars
Beeldbellen (online consulten): Ja

 

Specialisaties:

Iets over mij:

Opleidingen Vanaf 2006 geef ik analytische therapie, psychotherapie en hypnotherapie als zelfstandig therapeut. Daarnaast verzorg ik al veel langer coaching voor individuen en bedrijven. Mijn vijfjarige opleiding tot Analisch Therapeut heb ik genoten aan het Jungiaans Instituut SUW in Nijmegen. Daarnaast ben ik afgestudeerd Bestuurskundige aan de Universiteit Twente. In 2012 heb ik mijn Masteropleiding Complementary, psychosocial and integrative health scienes af aan de Interuniversity College for Health and Development in Graz afgerond en mag ik me JI Dieptepsycholoog noemen. Werkervaringen Ik heb bij diverse organisatieadviesbureaus gewerkt. Naast advies en interim management heb ik ook bij een aantal grote bedrijven leiding gegeven. Ik heb business units opgericht, reorganisaties, verandertrajecten en projecten uitgevoerd. Tijdens mijn universitaire opleiding Bestuurskunde met bedrijfskundige kopopleiding werd ingegaan op veranderingen in organisaties, maar in de praktijk werkt het toch anders. Mensen zijn geen modellen. Ook statistieken beschrijven niet wat er feitelijk is. Dit was aanleiding voor mij om in 2001 mijn eigen bureau te beginnen en een studie Analytische Psychotherapie te volgen. Sindsdien richt ik me met name op organisaties in verandering. Hierbij ga ik uit van de kracht van de eigen organisatie en mensen. Veelal is er wat gebeurd, waardoor deze kracht niet meer wordt gebruikt. Mijn inzet is om dat wat belemmert samen met de klant aan te pakken. Ik fungeer daarbij als een soort katalysator, soms ook als bliksemafleider. Dit doe ik als procesbegeleider, coach, adviseur of interim manager. Vanaf 2009 richt ik me met name op het geven van therapie en coaching aan individuen in het gezondheidcentrum van Hillegom. Kenmerken voor mijn stijl van werken zijn: 1. persoonlijke diepgang 2. veiligheid en vertrouwen 3. analytisch en helder 4. aangaan van ‘het gesprek’ 5. warm en betrokken 6. open en transparent

 

Contactinformatie:

Adres: Satellietbaan 41 - B
Postcode/Plaats: 2181 MG Hillegom
Telefoon: 0252-532754 / 06-52606262
E-mail: info@innerchi.nl
Website: www.innerchi.nl
innerChi biedt psychologische zorg in de vorm van analytische therapie, psychotherapie, hypnotherapie en coaching. Therapie en coaching zijn beide manieren om aan jezelf te werken. De eerste stap zetten, is soms lastig. Ervaring leert dat nadat je de eerste stap gezet hebt, het eigenlijk heel gewoon is. Sommige mensen willen met een acuut psychisch vraagstuk aan de gang, andere zien coaching en therapie als een vorm van zelfonderhoud. In beide gevallen neem je zelf initiatief om te zorgen dat de kwaliteit van je leven en je eigen mogelijkheden beter worden. Door onze ervaringen en belevenissen raken we allemaal wel eens van deze kracht verwijderd. Door coaching en therapie kan dit contact met je innerlijke kracht opnieuw gelegd worden. Coaching is een vorm van begeleiding die minder diepgaand is dan Analytische Therapie en Hypnotherapie. Zowel bij sport als in het bedrijfsleven is de coach een bekend begrip. De coach begeleidt en ondersteunt de persoon of het team met het doel om de prestatie of het functioneren te verbeteren.Met Analytische Therapie en Hypnotherapie kunnen psychische klachten en zingevings-vraagstukken worden behandeld en aangepakt. Er hoeft dus niet iets ergs aan de hand te zijn om in therapie te gaan. Bij therapie gaan we 'dieper' dan bij coaching waardoor de oorzaak of de bron beter wordt aangepakt. Rob Kelder is Psycholoog, Coach, JI Dieptepsycholoog en Hypnotherapeut. Daarnaast heeft Rob een ruime ervaring in zowel de psychologische zorg als het bedrijfsleven. Soorten psychotherapie en persoonlijke begeleiding - Een inleiding en algemene informatie over de verschillende vormen van psychologische therapie - Analytische therapie - Hypnotherapie - EMDR - Psychotherapie - Gezinstheapie en relatietherapie - Rouwverwerking en verliesverwerking Soorten coaching en teambegeleiding - Een inleiding en algemene informatie over de verschillende vormen van coaching - Persoonlijke coaching - Functionele coaching - Executive coaching - Wandelcoaching - Teamcoaching en teambegeleiding - Workshop