Opvliegers, alleen bij vrouwen?

Nee, maar mannen zijn vaak wel terughoudend bij het benoemen van deze klacht, waardoor er veel in stilte geleden wordt.

Het is bekend dat na een operatie bij prostaatkanker 80 % van de betrokkenen last krijgt van opvliegers, en 50% ervaart deze klachten zelfs als ernstig.

Terwijl hypnotherapie gericht op ontspanning juist significante verbetering kan geven. Een vermindering met 94 % blijkt haalbaar na 7 weken hypnotherapie en zelfhypnose gericht op ontspanning.

Case study opvliegers bij mannen

Gary Elkins (Ph.D.) van de Universiteit van Baylor in Texas publiceerde een case study waarbij een 69-jarige man veel baat blijkt te hebben bij hypnotherapie. Zie International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis Volume 62, Issue 3, 2014

Hij kreeg zeven weken hypnotische ontspanningstherapie en leerde zelfhypnose en training in zelfrapportage. De resultaten werden naast zelfrapportage gemeten met enkele fysiologische tests waarbij de huidweerstand werd gemeten.

Resultaat na 7 weken hypnotherapie

Tegen het einde van de behandeling is, ervoer hij een 94 procent vermindering van opvliegers. Zijn slaapkwaliteit verbeterde met 87 procent, gemeten volgens een gestandaardiseerde test, en hoewel de slaapkwaliteit in een 12 weken durende followup was gedaald, bleef de goede kwaliteit van de slaap” bereik, volgens de studie.

Citaten van de man : “De therapie kalmeerde me, koelde mijn lichaam af, de lichtflitsen verdwenen” en “Tijdens een sessie had ik zelfs behoefte aan een deken”.

Meer over deze behandeling van het Mind-Body Medicine Research Laboratory is te vinden op: Artikel Universiteit van Baylor Texas .