In de ban van eten

Over de betekenis van hypnotherapie in de behandeling van eetstoornissen

Onderzoek naar eetstoornissen

Marga van Veen deed onderzoek naar de toepassing van hypnotherapie in de behandeling van mensen met een eetstoornis. Dit praktijkonderzoek beschreef zij in dit leuke boek. Naast de beschouwing van de literatuur worden alle therapiesessies met de deelnemers letterlijk weergegeven. Zo kan iedereen een kijkje nemen in de keuken van de hypnotherapeut en zich een beeld vormen van de werkwijze en de toepassing van de moderne hypnotherapie.

Maatwerk

Het onderzoek toont aan dat hypnotherapie effectief en efficiënt kan worden toegepast in de behandeling van mensen met een eetstoornis. Het laat ook zien wat een mooie indirecte en speelse therapievorm het is. Er worden heel gevarieerde methoden en technieken toegepast waardoor iedere cliënt precies de behandeling krijgt die bij hem of haar past. De hypnotherapeut biedt daarbij veel tijd en aandacht want de gemiddelde behandelingsduur bedraagt 90 minuten.

Inzicht en bewustwording

Belangrijk in de behandeling van mensen met een eetstoornis is te werken aan bewustwording van het automatisme van hun eetstoornis. Wat zorgt er voor dat de vicieuze cirkel van de eetstoornis alsmaar in stand wordt gehouden? Wat is de drijfveer achter de eetstoornis? Onderzoek en observatie heeft aangetoond dat een eetstoornis zich ontwikkelt volgens een bepaald patroon. Dit patroon blijkt dan vervolgens een, zichzelf in stand houdende, vicieuze cirkel te worden waar men zonder professionele hulp niet uit komt.

Zelfbeeld en identiteit

Het begint met het hebben van een negatief zelfbeeld en het ontbreken van een eigen identiteit. Als er wel sprake is van een eigen identiteit dan is deze vaak gekoppeld aan wat anderen van je vinden. Aan de mening van anderen dus. Je zou dat een sociaal zelfbeeld kunnen noemen. Dit kan een verklaring zijn voor het feit dat eetstoornissen statistisch gezien vaker bij vrouwen dan bij mannen voorkomen. Mannen blijken vaker een autonoom zelfbeeld te hebben.

In de praktijk

In de behandeling wordt in trance op zoek gegaan naar het moment waarop de onbewuste prikkel, die de stoornis in stand houdt, is ontstaan, en ook het moment waarin de eetstoornis tot ontwikkeling is gekomen. Door inzicht en door het uiten van opgekropte emoties kan er uiteindelijk heling ontstaan waardoor de innerlijke balans van de cliënt kan worden hersteld. De deelnemers aan het onderzoek waren verrast te ervaren dat het eigen onbewuste een koppeling kon maken tussen hun eetprobleem in het heden en de oorsprong ervan in hun verleden.

Ingrid Mehrtens

In de ban van eten, Marga van Veen, Uitg. Gopher (2011)  ISBN 9051797001