De hulp van een hypnotherapeute werd ingeroepen. Het bericht aan de telefoon was heftig. Een jonge vrouw was bij het ramenlappen op een stenen terras gevallen. Zij had een wervel gebroken. De hulpvraag was nog niet helemaal duidelijk.

De therapeute ging er heen voor een consult aan huis. De cliënte lag op een bed in de kamer, zij zou 6 weken stil op haar rug moeten liggen.

Revalidatie

De traumachirurg had verteld dat je na een lange periode van stil liggen opnieuw moet leren lopen. De cliënte wilde dit voorkomen. Zij had gelezen over hypnotherapie en wilde zich met behulp van visualiseren en imagineren blijven activeren. De hypnotherapeute ging hiermee aan de slag.

Een aanpak op maat

Zij leerde de cliënte zelfhypnose aan, door middel van een visualisatie, waarbij zij zelf verder kon gaan imagineren. Ze stelde zich dan voor dat ze liep. Ze liep in haar verbeelding door het bos, op een pad, en zorgde dat ze daarbij heel bewust haar benen en voeten gebruikte. De cliënte oefende heel frequent, actief en zorgvuldig, en zij nam alle oefeningen heel serieus.

Het verdere verloop

Toen zij na de periode van 6 weken weer voorzichtig en met beleid mocht leren lopen, liep zij zó de kamer door. De cliënte was zelf dolblij dat het oefenen zo goed was gelukt. De chirurg was niet echt verbaasd. De aandacht voor mentale simulatietechnieken binnen de revalidatie is groeiend. Actieobservatie en imaginatie zijn goede alternatieven om het motorische systeem te stimuleren.

Ingrid Mehrtens