Bij veel mensen bestaan nog vragen over wat hypnotherapie nu eigenlijk precies is. Is hypnotherapie hetzelfde als hypnose, en hoe kun je het vergelijken met wat we af en toe op televisie zien? Van die grappige programma’s waar mensen, zonder dat ze het zelf merken, voor de gek gehouden worden door een hypnotiseur.

Een antwoord op veel vragen

In dit boekje, een greep uit de praktijk, is het antwoord op veel vragen te vinden want de schrijfster richt zich met deze beschrijvingen van de praktijkvoorbeelden tot eenieder die meer wil weten over hypnotherapie. Hoe draagt deze vorm van therapie bij tot verruiming van het bewustzijn en de ondersteuning bij problemen en het oplossen ervan? Verder hoopt de schrijfster mogelijke geheimzinnigheid rond hypnotherapie weg te nemen.

Hypnotherapie als ontdekkingsreis

Het onbewuste van de mens heeft zelf de sleutel tot oplossingen van de problemen die zich in ieder mensenleven voordoen. De therapeut kan deze sleutels onmogelijk zelf verzinnen of vormgeven, maar kan wel de ideale situatie scheppen waarin iemand in ontspanning (trance) als het ware op reis gaat door een onbewuste wereld van innerlijke kennis en innerlijke kracht. Wat het werken met trance ook heel bijzonder maakt is, dat je als het ware in je beleving heen en terug kunt gaan in de tijd. Teruggaan in de tijd wordt regressie genoemd. Men kan terug gaan naar het recente verleden, maar ook naar situaties in de jeugd.

Gevoel en verstand

Bij veel mensen lijkt het alsof de ‘delen’ gevoel en verstand niet met elkaar in evenwicht zijn. Gevoel en verstand wordt ook wel benoemd als: hoofd en hart; of: denken en voelen. Bij het nemen van beslissingen zegt het gevoel dit, en het verstand dat; en wat moet je dan kiezen? Het lijkt op een innerlijke strijd. Mensen kunnen hier zoveel last van hebben dat het hun geluk in de weg staat. Het evenwicht kan verstoord geraakt zijn doordat iemand zich met moeite heeft leren handhaven in het leven, en om de pijn van die ervaringen niet te voelen bepaalde gewoontes heeft ontwikkeld. Zo wordt iemand steeds minder zichzelf.

Symboliek

In ontspanning worden de strijdlustige delen met elkaar in contact gebracht om te communiceren, en dat leidt vaak tot een (begin van een) nieuw innerlijk evenwicht. Zulke sessies zijn soms heel interessant om te volgen omdat iemand in trance de delen die zich als gestalten aandienen heel symbolisch kan ervaren. Zoals bijvoorbeeld een ridder en een eekhoorn, of een groot rood hart en een zwerfkei. Hoe de sessie dan verder verloopt voelt af en toe gewoon als een prachtig sprookje, terwijl tegelijkertijd het effect zeer concreet kan zijn.
Ingrid Mehrtens
Hypnotherapie, een greep uit de praktijk
Door Barbelo Chr. Uijtenbogaardt
Uitgeverij Gopher (2016) ISBN 9789051799354
(Verscheen eerder bij Servire als: Licht op hypnotherapie)