Van afstudeerscriptie naar boek

Ruth Evers is verloskundige en hypnotherapeute. In het kader van haar studie bij Academie Hypnos schreef zij een scriptie over de toepassing van hypnotherapie bij zwangerschap, in de verloskundige praktijk. Op basis van die scriptie werd dit boek samengesteld, en door Gopher uitgegeven.

Motivatie

Evers omschrijft haar motivatie als volgt: “Ik heb dit boek geschreven voor aanstaande ouders en voor professionals in de geboortezorg. Voor iedereen die zich bezig houdt met zwangerschap, geboorte en ouderschap. Om openingen te geven en de horizon te verkennen. Wat betekent het voor jou als moeder, als je zwangerschap of bevalling niet ideaal verloopt? Als je iets perse wilt of niet wil, wat is dan de impact als het toch (niet) gebeurt? Hoe wil je daarmee omgaan? Zou het mogelijk zijn om op een zeker niveau te communiceren met een ongeboren kind?”

De mening van een gynaecoloog

Het voorwoord is van de hand van een gynaecoloog. Zij heeft dit boek in één keer uitgelezen en ziet het als een uitnodiging voor gynaecologen, verloskundigen en assistenten en verloskundigen in opleiding om de benadering van zwangere vrouwen eens van een hele andere kant te bekijken. Zij schrijft: “We hebben in de medische wereld zo onze geëigende, bekende, evidence based manier om patiënten tegemoet te treden, onze diagnose te stellen en de behandeling in te zetten. Maar de emotionele kant van de patiënt en de diepere laag die er ook is en die – zoals we weten – een grote impact heeft, wordt in onze manier van werken onderbelicht en in veel gevallen helemaal niet aangeboord.”

Een betere introductie is bijna niet mogelijk en het is zonneklaar dat zij hier de spijker precies op de kop weet te raken. Voor zover je kunt spreken van een hulpvraag  berust deze in de gevalsbeschrijvingen in dit boek vooral op de behoefte aan ondersteuning op emotioneel vlak tijdens de zwangere periode. Bewustwording en vertrouwen lijken daarbij kernbegrippen te zijn.

If we hope to create a non-violent world where respect and kindness replace fear and hatred, we must begin with how we treat each other at the beginning of life. For that is where our deepest patterns are set. From these roots grow fear and alienation or love and trust. (Suzanne Arms)

Bespreking

Ook ik heb dit boek in één adem uitgelezen. Tijdens het lezen ga je meeleven met de cliënten en je bent benieuwd bent hoe het ze verder zal vergaan. Er zijn 6 hoofdstukken die gaan over: – stress en angst tijdens de zwangerschap en de mogelijke effecten; – hypnotherapie in het kort; – voorkomen of genezen bij zwangere vrouwen. Er worden praktijkvoorbeelden beschreven, en er wordt uitgelegd wat hypnotherapie kan betekenen voor zwangere vrouwen en zorgverleners.

In het hoofdstuk: hypnotherapie in het kort, wordt duidelijk toegelicht waarom bij uitstek in deze setting hypnotherapie zo positief kan werken, en snel en effectief tot resultaat kan leiden. De cliënte kan snel tot inzicht komen, gebeurtenissen verwerken en/of pijn helen.

Zwangere vrouwen hebben vaak zeer beperkte tijd om aan hun problemen te werken en zij melden zich blijkbaar relatief laat, aldus Evers, en dus is de snelle werkwijze een groot voordeel. De methoden en technieken die speciaal worden uitgelicht zijn: visualisatie, affirmatie, werken met oppositiedelen, regressie en progressie. Vooruitgaan in de tijd kan belangrijk zijn om je voor te kunnen stellen hoe een situatie (de bevalling bijvoorbeeld) zal zijn. Tenslotte het (in trance) ontmoeten van een persoon op een prettige plek.

Wat vooral bijzonder is om te lezen is de manier waarop Evers het contact tussen de aanstaande moeder en de nog ongeborene in gang weet te zetten, en vervolgens te begeleiden. Zij toont zich daarbij een zeer fijnzinnige begeleider met veel gevoel voor nuance.

Deze auteur bevindt zich in een unieke positie, waarin zij nu eenmaal vanuit haar beroep met aanstaande moeders in aanraking komt. Maar in principe kunnen zwangere vrouwen bij iedere hypnotherapeut terecht, temeer daar de gemiddelde verloskundige deze begeleiding niet zal bieden. Samenwerking, zo mogelijk, met een verloskundigenpraktijk is daarbij een ideaal.

Ruth Evers schreef Hypnotherapie bij zwangerschap, uitgave Gopher (2014)  ISBN 9789051798814

Boekbespreking door Ingrid Mehrtens