haperende hersenen

De Hersenstichting

In samenwerking met de Hersenstichting heeft Iris Sommer dit fantastische boek geschreven, waarin zij negen verschillende psychiatrische en neurologische hersenaandoeningen bespreekt. Het is geschreven voor een breed publiek terwijl het ook interessant is voor mensen die al wat meer kennis hebben van hersenen en hersenziekten. De aandoeningen worden besproken in relatie tot denken, voelen, gedrag en motoriek.

Een breed perspectief

Er wordt in dit boek een brug geslagen tussen psychiatrie en neurologie, zowel vanuit neurobiologisch als psychosociaal perspectief. Dat mag gelukkig weer tegenwoordig.  Vanwege onderzoek wordt de overlap inmiddels groter, en ziet men steeds meer de overeenkomsten in plaats van de verschillen tussen deze twee disciplines.

Effectieve behandelingen

De complexiteit van de hersenen is enorm, en het vinden van behandelingen is niet eenvoudig. Dat vraagt veel inzet van alle betrokkenen. De hersenen zijn een kwetsbaar orgaan en hersenaandoeningen kunnen ernstige gevolgen hebben. Het zijn ook de meest ingrijpende ziekten die er zijn, want je hersenen, dat ben je zelf.

Verhalen van patiënten

In dit boek worden de verhalen van negen patiënten verteld. Die verhalen gaan niet alleen over narigheid, maar vertellen ook over kracht, doorzettingsvermogen, humor, optimisme en flexibiliteit, aldus Sommer. Het is in de eerste plaats geschreven voor partners, verzorgenden, familie, en bovenal mensen die zelf een hersenaandoening hebben.

De onderwerpen in dit boek

Er worden veel voorkomende aandoening beschreven, onder andere: schizofrenie; dwangstoornis; Parkinson; bipolaire stoornis; MS; Alzheimer, en niet-aangeboren hersenletsel. Neurologische- en psychiatrische ziektebeelden door elkaar. Door de persoonlijke gevalsbeschrijvingen wordt heel veel duidelijk. Niet alleen over de aandoening zelf, maar wat het betekent om daarmee te leven, met vallen en opstaan.

Naast de verhalen wordt steeds uitleg gegeven, soms met plaatjes, over de anatomie van de hersenen. Dat wat specifiek belangrijk is wordt in een apart kadertje toegelicht.

Toekomstmuziek en preventie

Bij alle aandoeningen wordt verteld wat recent onderzoek heeft aangetoond en wat op dit moment de beste behandeling kan zijn. Ook wordt daarbij soms vermeld hoe men in andere landen met bepaalde aandoeningen omgaat en werpt Sommer daarbij een blik op de toekomst. Volgens de schrijfster krijgt vrijwel iedereen in zijn leven te maken met één of andere hersenaandoening: zelf, of in de naaste omgeving. Toch is er bij de meeste mensen maar weinig over bekend.

Vormen van therapie

Er zijn vele goede medische vormen van behandeling. Maar soms is werkelijke genezing niet makkelijk of mogelijk. Dan kan het leren omgaan met de moeilijkheden die een hersenziekte met zich meebrengt heel erg belangrijk zijn. Daarbij kun je denken aan: leren ontspannen; leren stoppen met piekeren; leren accepteren wat niet te veranderen is; en (weer) leren genieten van alles wat maar mogelijk is.

Ingrid Mehrtens

Haperende hersenen door Iris Sommer

Uitgeverij Balans (2015)   ISBN 9789460030581