Je kunt onder het kopje ‘licentie’ kijken wat er van je verwacht wordt om aan de eisen voor herregistratie te voldoen:

  • jaaropgave invullen
  • supervisie (eerste twee jaar)
  • visitatie (na 6 maanden)
  • intervisie
  • bijscholing (als je recent bent afgestudeerd, pas vanaf het tweede jaar).