Als je een gedegen opleiding gevolgd hebt waarin hypnotherapie een belangrijk onderdeel was, ligt het voor de hand om een beroepsvereniging te kiezen die daarbij aansluit.

Als je vergoed wilt worden door de (meeste) verzekeraars, moet je lid zijn van een beroepsvereniging die door de verzekeraars erkend wordt. Dat zijn in dit vakgebied de NVvH en de NBVH. De NVvH biedt alleen toegang aan hypnotherapeuten die BIG-geregistreerd zijn.

Andere beroepsverenigingen (specifiek) voor hypnotherapie worden niet erkend door de verzekeraars omdat de vereiste vooropleiding niet aan minimale eisen voldoet (zoals aantallen contacturen, leertherapie, intervisie en supervisie).