De NBVH en haar leden zetten zich in voor een zo goed mogelijke dienstverlening. Desondanks kan het voorkomen dat u het oneens bent met de manier van werken of handelwijze van een therapeut. Het beste kunt u dat met hem of haar bespreken. Bent u dan nog niet tevreden? U hebt altijd het recht om de therapie bij die therapeut te stoppen. Wilt u een andere therapeut dan kunt u op deze site een andere therapeut vinden.