Het maken van tariefafspraken en/of het geven van tariefadviezen, in welke vorm dan ook, door verenigingen als de NBVH is wettelijk niet toegestaan.
Een sessie duurt één tot twee uur. De erkende NBVH-hypnotherapeut® geeft je bij de intake een inschatting van de behandelduur en de daarbij horende kosten.