De vereniging heeft een kwaliteitsimago opgebouwd dat zorgvuldig bewaakt wordt. De NBVH wordt door de meeste verzekeraars erkend en de leden krijgen hun sessies deels vergoed, omdat zij weten dat de kwaliteit bewaakt wordt middels licenties en visitaties.

De vereniging zorgt ervoor dat alle wijzigingen in de wet en bij de verzekeraars met uitleg gemeld worden aan de leden middels de nieuwsbrief en de website. Om op de hoogte te zijn en mee te praten en te denken, hebben we zitting in de Divisie Psychosociaal van koepelvereniging RBCZ.

In 2015 hebben wij een enquête gehouden onder onze leden om te inventariseren waarom men lid is. (Dit is overigens voordat lidmaatschap van een beroepsvereniging verplicht werd gesteld door de WKKGZ).

Er was een grote respons: bijna de helft van de leden heeft de enquête ingevuld. Men kon meerdere redenen aangeven:

  • de vergoeding door verzekeraars (82%)
  • kwaliteitskeurmerk (80%)
  • contact met vakgenoten – intervisie – (61%)
  • belangenbehartiging in het complementaire veld (68%)
  • abonnement op ons vakblad Teth (29%)

Na de enquête zijn er nog extra pluspunten bijgekomen:

  • Er een nieuwe website gekomen. Heel belangrijk is natuurlijk dat wij goed vindbaar zijn op internet: ieder therapeutlid heeft zijn eigen praktijkpagina. Je kunt zoeken op naam, regio en klacht, en daar wordt veel gebruik van gemaakt.
  • Onze leden zijn vrijgesteld van BTW voor individuele sessies hypnotherapie (mits zij ook lid zijn van RBCZ)