Heeft u een klacht over de behandeling, bespreek deze dan in eerste instantie met de betrokken therapeut.
Komt u er samen niet uit of heeft u een zodanige klacht dat u deze niet met de therapeut kunt of wilt bespreken, dan kunt u via het secretariaat contact opnemen met de klachtencommissie.

De klachtencommissie is het ‘voorportaal’. De klachtencommissie behandelt alleen heel kleine probleempjes en sluist de rest door naar de Klachtenfunctionaris. Deze kiest of voor mediation, of verwijst door naar de geschillencommissie of in ernstige zaken naar de Tuchtcommissie (TCZ).

Klik hier voor de tekst van het Klachtenreglement.

De leden van de NBVH zijn collectief aangesloten bij Geschillencommissie SCAG.

Voor meer informatie, klik hier.