Ieder nieuw lid begint als Kandidaat-registertherapeut (met dezelfde rechten en plichten als een Therapeutlid). Daarbij komt dat voor Kandidaat-registertherapeuten supervisie gedurende de eerste twee jaren van het lidmaatschap (in totaal 8 contactmomenten) verplicht is. Indien nodig kan de supervisor hiervan afwijken, en oordelen dat minder of juist meer sessies nodig zijn.