RBCZ is een koepelvereniging voor het complementaire veld (CAM).

Een aantal grote verzekeraars onderhandelt niet meer met beroepsverenigingen, maar alleen nog met de koepel. Daarom is de NBVH aangesloten bij RBCZ, en neemt daar deel aan het overleg van de divisie Psychosociaal. Twee bestuursleden zijn afgevaardigd naar dit overleg.

Een aantal zaken wordt door RBCZ voorbereid of geregeld voor alle beroepsverenigingen. Een voorbeeld hiervan is visitatie: de benodigde documenten en de opleiding tot visiteur zijn geregeld door RBCZ. De beroepsverenigingen voeren dit beleid vervolgens uit.

RBCZ heeft namens de beroepsverenigingen onderhandeld over vrijstelling van BTW voor individuele consulten hypnotherapie. Dat is gelukt!

Een heel recent voorbeeld is de handhaving van de wet AVG: RBCZ heeft een stappenplan gemaakt voor de leden om op een goede en goedkope manier aan de eisen te gaan voldoen.

Verder heeft RBCZ een tuchtraad, de TCZ. Zo zijn de leden verzekerd van toegang tot tuchtrecht.