De NBVH is in 2019 gestart met een cliëntenonderzoek. Bezien wordt het resultaat van de behandeling van de aangesloten therapeuten en de kwaliteit van hun praktijkvoering.
Het onderzoek is in handen gegeven van het onderzoeksbureau Onderzoek & Praktijk dat ervaring heeft met deze hulpverlening en ruime ervaring met onderzoek onder cliënten.
Volgend jaar maart verschijnt de rapportage over het kalenderjaar 2019.