Bruce Lipton is celbioloog

Hij begon met dit boek in 1985 en hij heeft er 20 jaar over gedaan. Lipton ontdekte in 1985 dat het leven van een cel wordt bestuurd door de fysieke en energetische omgeving en niet door de genen. Dit was voor hem een openbaring, en hij realiseerde zich dat dit grote invloed zou hebben op zijn beroepsleven.

Genen zijn volgens Lipton eenvoudigweg moleculaire blauwdrukken, die een rol spelen bij de vorming van cellen, weefsels en organen. De omgeving fungeert als een ‘aannemer’ die de genetische blauwdruk leest en uitvoert en is uiteindelijk verantwoordelijk voor de manier waarop het leven van de cel verloopt. Het is het ‘gewaarzijn’ dat elke afzonderlijke cel van zijn omgeving heeft dat de mechanismen van het leven aanstuurt.

 Reacties op signalen

Zoals voor de enkele cel geldt wordt ook voor ons mensen, die uit biljoenen cellen bestaan, de manier waarop ons leven verloopt niet bepaald door onze genen, maar door onze reacties op de signalen uit de omgeving, onze waarnemingen, gedachten en overtuigingen.

Lipton realiseerde zich meteen dat dit inzicht de basis verschafte voor de wetenschap en filosofie van de complementaire geneeskunde en voor oude en moderne spirituele wijsheid. De nieuwe biologie ziet het leven als een reis van krachtige individuen die zichzelf kunnen programmeren om een vreugdevol leven te creëren.

Het bewustzijn is de baas

Volgens Lipton hoeven we het debat over aanleg versus omgeving niet meer te voeren. We moeten beseffen dat de volledig bewuste geest zowel aanleg als omgeving de baas is. Lipton toont aan dat onze overtuigingen, of ze nu waar zijn of niet, positief of negatief, de activiteit op genetisch niveau beïnvloeden en zelfs onze genetische code kunnen veranderen.

 

Positief denken

Wij kunnen ons bewustzijn zo trainen dat we gezonde overtuigingen kunnen scheppen! Maar positief denken kan alleen werken als het ook gebaseerd is op de onderliggende overtuiging, want het bewuste en het onderbewuste zijn onderling afhankelijk. Als het onbewuste er niet in gelooft kan het bewuste het volgens Lipton niet creëren. Dan is het belangrijk dat belemmerende overtuigingen worden opgelost of weggenomen.

 Epigenetica

De epigenetica is het veld van de biologie dat de raadselen ontsluiert van de manier waarop de omgeving het gedrag van cellen beïnvloedt zonder de genetische code te veranderen. Het brengt nieuwe samenhangen omtrent de aard van ziekten, waaronder kanker en schizofrenie, aan het licht.

Dit boek biedt waardevolle pedagogische inzichten, zoals wat ouderlijke programmering teweeg kan brengen. Hij legt uit hoe de periode van groei in de moederschoot invloed kan hebben op de intelligentie, het geluk en de gezondheid van de baby.

Ingrid Mehrtens

 

De biologie van de overtuiging, Hoe je gedachten je leven bepalen. Dr. Bruce H. Lipton

Uitgeverij Ankh-Hermes ISBN: 9020284517