Kandidaat-registertherapeutlid

Als je aan een erkende opleiding bent afgestudeerd als hypnotherapeut kun je therapeutlid worden. Je begint als Kandidaat-registertherapeut. Gedurende twee jaar volg je supervisie (8 sessies, gemiddeld één per kwartaal). Als dit aantoonbaar met goed gevolg is afgerond gaat jouw lidmaatschap over in een Registertherapeutlidmaatschap.

Het Kandidaat-registertherapeutlidmaatschap is reeds een volledig lidmaatschap van de vereniging. Je bent volledig gerechtigd en hebt toegang tot alle faciliteiten van de vereniging. Je voldoet aan alle verplichtingen om geregistreerd te blijven, zoals het volgen van intervisie en bijscholing. De verplichte jaarlijkse herregistratie en ook de Regeling Klachten zijn belangrijke onderdelen van de regelgeving. Je naam wordt vermeld in het register op internet en bij de verwijstelefoon. Jouw cliënten komen in aanmerking voor vergoeding van jouw consulten onder de geldende verzekeringsvoorwaarden.

Wanneer je lid wordt, moet je je inschrijven bij de koepelorganisatie RBCZ. Sommige zorgverzekeraars stellen dit als eis om voor vergoeding in aanmerking te komen. De NBVH heeft een overeenkomst met de RBCZ gesloten. Het lidmaatschap van een koepel is ook verplicht, omdat het Tuchtrecht sinds 1 januari 2016 onder de koepel valt. Bij de RBCZ is dit het Tuchtcollege TCZ.

In het kader van de wet WKKGZ dient elke therapeut te zijn ingeschreven bij een erkende en door het Ministerie van VWS goedgekeurde geschillencommissie. Als kandidaat-registertherapeuten word je door de NBVH automatisch aangemeld bij de geschillencommissie SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen). Tenzij je aangeeft gekozen te hebben voor een andere geschillencommissie of al (collectief) bij SCAG bent aangemeld door een andere beroepsvereniging.

De contributie voor Kandidaat-Registertherapeutlid bedraagt:
Eénmalig inschrijfgeld: € 150,00 (inclusief muurschild en folders)
Contributie € 350,00 per kalenderjaar.
Contributie voor de SCAG € 33,39
Contributie € 60,50 en éénmalig inschrijfgeld € 54,45 RBCZ (aparte factuur van de RBCZ)

Bekijk hier een korte presentatie over het lidmaatschap bij de NBVH.

Wil je kandidaat-registertherapeutlid worden? Meld je aan via het aanmeldformulier