Hoe werkt een hypnotherapeut?

Er vindt eerst een intakegesprek plaats waarbij de cliënt de therapeut alle voor de therapie belangrijke informatie geeft. Naar aanleiding van de hulpvraag van de cliënt wordt een doelstelling voor de behandeling bepaald en wordt over de aanpak gesproken. De therapeut kan desgewenst met een behandelovereenkomst werken waarin de voorwaarden voor de samenwerking, de tariefstelling, eventueel de doelstelling en een inschatting van het aantal sessies wordt vastgelegd.

Wij gaan er van uit dat een cliënt, in geval van lichamelijke klachten, een arts heeft geraadpleegd voordat de hypnotherapie van start gaat. Hypnotherapeuten zijn altijd bereid tot overleg met de behandelend arts. Dat overleg vindt uiteraard alleen plaats met goedkeuring van de cliënt. De hypnotherapeut is gehouden aan een zwijg­plicht, dus alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Waar vindt u een goede hypnotherapeut?

De leden van de NBVH hebben een beroepsopleiding op minimaal HBO niveau. Naast opleidingseisen stelt de NBVH eisen aan haar leden op het vlak van kennis, vaardigheden en cliëntgerichtheid. Alleen therapeuten die aan deze eisen voldoen worden als lid toegelaten. Jaarlijkse bijscholing en collegiale intervisie zijn voorwaarden om lid te kunnen blijven. Ieder lid ontvangt jaarlijks een vernieuwde licentie wanneer aan deze voorwaarden in voldaan. Kiest u voor een door de NBVH geregistreerde therapeut, dan kiest u voor begeleiding met een hoog kwaliteitsniveau.Een bij ons aangesloten hypnotherapeut is herkenbaar aan het muurschild van de NBVH en de licentie voor het betreffende kalenderjaar.

Wilt u aan de slag? Neem een beslissing. Zoek contact met één van de bij ons geregistreerde therapeuten. Hij of zij zal u graag verder informeren.
U kunt ook bellen met de NBVH verwijstelefoon: 085-9022837