Hier vindt u een overzicht van de commissies binnen de NBVH. Vragen kunnen in principe rechtstreeks gesteld worden via de mailbox van het bestuurslid of de commissie in kwestie. Als u twijfelt welke commissie uw vraag zou moeten behandelen, of wanneer u privé vragen heeft, stelt u die dan via het contactformulier. Het secretariaat zorgt dan voor de juiste routing van uw vraag.

De NBVH kent de volgende commissies:

Commissie BijscholingE-mail

Verantwoordelijk voor beoordeling van verzoeken tot accreditatie en aanvragen om bijscholingspunten on het kader van de Regeling Bijscholing en de Regeling Accreditatie en Bijscholingspunten. Vragen over opleidingseisen, EVC en ECP, de jaaropgave of andere kwaliteitstoetsing van de therapeut vallen hier buiten. Deze vragen kunt u rechtstreeks mailen naar info@nbvh.nl.

Leden:
Ingrid Mehrtens
Aat Monteny
Joyce Sauter

Commissie HerregistratieE-mail

Verantwoordelijk voor beoordeling van jaaropgaven van leden met betrekking tot de verplichte bijscholing en intervisie. Tevens verantwoordelijk voor toekennen en uitgeven van jaarlijkse licenties.

Leden:
Anne Cox
Shirley Jansen
Joyce Sauter

Commissie Intern Beroep & AdviesE-mail

Verantwoordelijk voor toetsing bezwaren van leden tegen besluitvorming in interne kwesties, zoals beschreven in de Regeling Intern Beroep & Advies. Klacht- en tuchtzaken vallen hier nadrukkelijk buiten.

Leden:
Jan Barendrecht
Kees Reijn

Commissie IntervisieE-mail

Klankbord voor leden en coördinatoren van intervisiegroepen met betrekking tot intervisie in de ruimste zin van het woord.

Leden:
Anne Cox
René Bolhuis

Klachtencommissie

Verantwoordelijk voor beoordeling van klachten van cliënten of leden zoals bedoeld in de Regeling Klachten.

Leden:
Deze commissie bestaat uit vier NBVH leden, niet behorend tot het bestuur. Zij zijn gekozen door de Algemene Ledenvergadering.U kunt een beroep doen op deze commissie door uw zaak schriftelijk voor te leggen; klik hier voor de Regeling Klachten en meer informatie over hoe dat werkt.
Stuurt u uw kwestie duidelijk omschreven en – zo nodig – voorzien van bijlagen naar:
NBVH t.a.v. Klachtencommissie, Postbus 86 te 4000 AB Tiel

Redactie Teth E-mail

Verantwoordelijk voor het verzamelen van relevante kopij volgens de doelstelling en het samenstellen, drukklaar maken en doen verspreiden van het vakblad Teth. Tevens zorgt de redactie voor advertentiewerving.

Leden:
Alice de Wit (hoofdredactie)
Bram de Wolf (advertentieverkoop)

Tuchtcollege

Deze commissie wordt gevormd door onpartijdige deskundigen die geen lid zijn van de NBVH, noch enig belang hebben bij de vereniging. Verantwoordelijk voor beoordeling van klachten welke betrekking hebben op dan wel uitmonden in tuchtrechtelijke zaken. Deze commissie zal met name klachten behandelen van cliënten welke betrekking hebben op ernstige misstanden op vlak van de geboden therapeutische hulpverlening en de therapeutische werkrelatie in de ruimste zin van het woord.

Leden:
Deze commissie bestaat uit drie externe deskundigen onder voorzitterschap van De heer Mr. G.J.A. van UnnikDeze commissie wordt in principe alleen actief opverzoek van de klachtencommissie op basis van een ontvangen klacht. Correspondentieadres: NBVH t.a.v. Tuchtcollege, Postbus 86 te 4000 AB Tiel

Commissie Communicatie

Verantwoordelijk voor het vullen, onderhouden en monitoren van de social mediasites van de vereniging met artikelen en andere uitingen die beogen de naamsbekendheid van de NBVH en/of de bekendheid van hynotherapie in het algemeen te vergroten.

De voorzitter van deze commissie is tevens de PR- en communicatiefunctionaris van de NBVH.

Leden:
Ingrid Mehrtens (voorzitter)
Bernard Ligtenberg
Nathan Knip
Erik Willems