Aspirant-lid

Als je student bent bij een door de NBVH geaccrediteerde beroepsopleiding, kun je Aspirant-lid worden van onze vereniging. Als Aspirant-lid tel je mee! Je ontvangt, als studerende voor het vak van hypnotherapeut, het vakblad Hypnotherapie. Ook kun je meedoen aan intervisiegroepen samen met afgestudeerde praktiserende therapeuten. Verder ben je welkom op de door de NBVH georganiseer-de bijeenkomsten en Algemene Ledenvergaderingen (ALV). Je hebt op de ALV overigens geen stemrecht. Omdat je nog studeert wordt je naam nog niet opgenomen in het register. Vergoeding van je werk door verzekeraars is nog niet aan de orde. Toch biedt het Aspirant-lidmaatschap een prima voorbereiding om jezelf in de toekomst te vestigen als hypnotherapeut.

In het kader van de wet WKKGZ dient elke therapeut te zijn ingeschreven bij een erkende en door het Ministerie van VWS goedgekeurde geschillencommissie. Aspirant-leden worden daarom door de NBVH automatisch aangemeld bij de geschillencommissie SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen). Tenzij je aangeeft gekozen te hebben voor een andere geschillencommissie of al (collectief) bij SCAG bent aangemeld door een andere beroepsvereniging.

De contributie voor het Aspirant-lidmaatschap bedraagt € 75,00 per kalenderjaar (dit is inclusief lidmaatschap van de SCAG).

Bekijk hier een korte presentatie over het lidmaatschap bij de NBVH.

Wil je aspirantlid worden? Meld je aan via het aanmeldformulier