Hypnotherapie bij kinderen vanaf 6 jaar

Kinderen kunnen net als volwassenen niet lekker in hun vel zitten. Je kunt dat onder andere aan hen merken als ze vaak verdrietig, boos of agressief zijn, of zich juist terug trekken. Soms zijn er lichamelijke klachten, zoals buikpijn, hoofdpijn, of bedplassen als gevolg van spanning of een weggestopte negatieve ervaring.
Je merkt als ouder dat je kind niet echt kan genieten, dat er iets is dat hem/haar belemmert. Het is voor ouders lastig om te zien dat je kind zich niet gelukkig voelt en je dan niet goed weet wat je moet doen. Dan kan het fijn zijn om je verhaal te doen en begeleiding te krijgen voor je kind en voor jezelf als ouder. Begeleiding om op zoek te gaan naar oorzaken, inzichten, oplossingen en veranderingen. Hypnotherapie is een prachtige en efficiënte manier van werken die door kinderen als zeer fijn wordt ervaren.

Hypnotherapie werkt effectief bij kinderen!

Kinderen zijn zeer trance-gevoelig. Ze kunnen helemaal opgaan in hun spel en zijn daarbij volledig in zichzelf gekeerd. Ze worden op dat moment niet gehinderd door hun (kritische) verstand. Kinderen zijn dusKlachten waarvoor hypnotherapie bij kinderen is aan te bevelen al op vele momenten van de dag ongemerkt in trance. Ze kunnen gemakkelijk switchen van hun buitenwereld naar hun binnenwereld en andersom. Vanwege de levendige verbeeldingskracht en de ontvankelijkheid voor suggesties wordt er bij kinderen veel gewerkt met visualisaties. Naast het versterken van het zelfvertrouwen, is het belangrijkste doel van de hypnotherapie dat het kind zelf de regie (weer) krijgt over zijn/haar lijf gevoel, gedachten en/of gedrag.

Werkwijze

Bij kinderen wordt op een speelse manier gewerkt die aansluit bij hun belevingswereld. De volgende methoden en technieken kunnen worden ingezet, al dan niet in combinatie met elkaar :

  • Visualisaties en metaforen
  • Sociaal Panorama
  • EFT – Emotional Freedom Techniques
  • DRT – Distraction Reprocessing Therapy
    Tijdlijntherapie in combinatie met het wensplaatje
  • NLP – Neuro Lingu stisch Programmeren
  • Creatieve therapie: tekenen, kleien, schilderen, schrijven
  • Regressie voor ik-versterking
  • Ontspanningsoefeningen

De intake

De intake is het eerste kennismakingsgesprek met de ouder(s) en/of het kind. Het doel van dit gesprek is elkaar te leren kennen en een goed beeld te krijgen van het kind, het gezin, en de problematiek. Aan de hand van de verkregen informatie worden vervolgens doelen gefor muleerd en een behandelplan opgesteld.

De behandelingen

Tijdens de behandelingen, die 45-60 minuten duren, is de ouder de eerste en laatste vijf á tien minuten aanwezig bij het voor- en nagesprek. In de tussentijd wordt er alleen gewerkt met het kind.
Na vijf behandelingen vindt een evaluatie plaats. Hierin worden de doelstellingen geëvalueerd en het behandelplan, indien nodig, bijgesteld.

Gezinssysteem

Ouders en kinderen maken deel uit van het gezinssysteem. Vandaar dat de ouders nauw betrokken worden bij de therapie. Opvoedingsadviezen en gezinsopdrachten kunnen als dat nodig is deel uit maken van de behandeling. Verandert er wat bij de ouders, dan verandert er ook wat bij het kind. Omgekeerd geldt ook als een kind weer genoeg zelfvertrouwen heeft en grip krijgt op klacht of probleem, dit ruimte en rust geeft bij de ouders. Soms is het wenselijk dat (één van) de ouders zelf een aantal keer komen voor een consult. Bijvoorbeeld wanneer de problematiek van het kind sterk overeen komt met die van een ouder. Te denken valt aan faalangst, het uiten van boosheid, laag zelfbeeld of het moeilijk vinden je gevoel te uiten. Of wanneer één van de ouders zelf van zijn/haar eigen gevoel is afgeraakt.

Grietje van Netten   www.Tsjeenz.nl

 

2018-10-21T19:24:53+00:0021 oktober, 2018|